{"propertycode":"", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"prsyd":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prmla":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsyp":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prkul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prpen":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prnyt":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prygn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsps":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskt":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"我们仅接受最少七天的预订,对此深表歉意。 请修改您请求的日期,然后再次查看。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsgn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

优惠取消全选
显示 1 - 9 条结果,共 27 条结果
全年餐饮特权
新加坡吉真宾乐雅酒店

全年餐饮特权

餐饮

Spice Brasserie 餐厅餐费账单八五折优惠

了解更多信息 节省
15%
儿童观赏飞机套餐
墨尔本机场宾乐雅酒店

儿童观赏飞机套餐

客房与套房

让您的孩子尽享飞机观赏优惠。

了解更多信息 包括
早餐、儿童的迪斯尼活动组合等更多优惠
泊车与入住套餐
墨尔本机场宾乐雅酒店

泊车与入住套餐

客房与套房

游客入住,225 澳元起。

了解更多信息 免费
整夜泊车
短时入住优惠
墨尔本机场宾乐雅酒店

短时入住优惠

客房与套房

航班转机有数小时空闲? 钟点房价令您尽享休闲舒适。

了解更多信息 起价
70 澳元
在 TABLE:30 餐厅就餐,免费泊车
帕拉玛塔宾乐雅酒店

在 TABLE:30 餐厅就餐,免费泊车

餐饮

在 TABLE:30 餐厅享用晚餐,免费泊车。

了解更多信息 免费
泊车
企业午餐优惠
帕拉玛塔宾乐雅酒店

企业午餐优惠

餐饮

乐享帕拉玛塔宾乐雅酒店 TABLE:30 餐厅午餐。

了解更多信息 起价
AUD29
提前预订
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

提前预订

客房与套房

提前 14 天预订,享受最优价格!

了解更多信息 节省
九折
兰花贵宾会所优惠
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

兰花贵宾会所优惠

客房与套房

预订兰花贵宾会所客房,享受九折优惠。

了解更多信息 节省
九折
周末悠闲
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

周末悠闲

客房与套房

只需 268 新币就可整夜入住高级客房,尽享每日早餐。

了解更多信息 免费
早餐