{"propertycode":"", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"prsyd":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prmla":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsyp":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prkul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prpen":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prnyt":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prygn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsps":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskt":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"我们仅接受最少七天的预订,对此深表歉意。 请修改您请求的日期,然后再次查看。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsgn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

优惠取消全选
显示 1 - 9 条结果,共 28 条结果
全年餐饮特权
新加坡吉真宾乐雅酒店

全年餐饮特权

餐饮

Spice Brasserie 餐厅餐费账单八五折优惠

了解更多信息 节省
15%
儿童观赏飞机套餐
墨尔本机场宾乐雅酒店

儿童观赏飞机套餐

客房与套房

让您的孩子尽享飞机观赏优惠。

了解更多信息 包括
早餐、儿童的迪斯尼活动组合等更多优惠
泊车与入住套餐
墨尔本机场宾乐雅酒店

泊车与入住套餐

客房与套房

游客入住,225 澳元起。

了解更多信息 免费
整夜泊车
短时入住优惠
墨尔本机场宾乐雅酒店

短时入住优惠

客房与套房

航班转机有数小时空闲? 钟点房价令您尽享休闲舒适。

了解更多信息 起价
70 澳元
在 TABLE:30 餐厅就餐,免费泊车
帕拉玛塔宾乐雅酒店

在 TABLE:30 餐厅就餐,免费泊车

餐饮

在 TABLE:30 餐厅享用晚餐,免费泊车。

了解更多信息 免费
泊车
企业午餐优惠
帕拉玛塔宾乐雅酒店

企业午餐优惠

餐饮

乐享帕拉玛塔宾乐雅酒店 TABLE:30 餐厅午餐。

了解更多信息 起价
AUD29
提前预订
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

提前预订

客房与套房

提前 14 天预订,享受最优价格!

了解更多信息 节省
九折
周末悠闲
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

周末悠闲

客房与套房

只需 268 新币就可整夜入住高级客房,尽享每日早餐。

了解更多信息 免费
早餐
提前 30 天购买 — 乐享八五折优惠
吉隆坡宾乐雅酒店

提前 30 天购买 — 乐享八五折优惠

客房与套房

提前预订,畅享优惠!

了解更多信息 节省
15%