{"propertycode":"", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"prsyd":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prmla":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsyp":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prkul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prpen":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prnyt":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prygn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsps":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskt":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"我们仅接受最少七天的预订,对此深表歉意。 请修改您请求的日期,然后再次查看。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsgn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

优惠取消全选
显示 10 - 18 条结果,共 25 条结果
儿童观赏飞机套餐
墨尔本机场宾乐雅酒店

儿童观赏飞机套餐

客房与套房

让您的孩子尽享飞机观赏优惠。

了解更多信息 包括
早餐、儿童的迪斯尼活动组合等更多优惠
65 道菜肴 65 令吉
吉隆坡宾乐雅酒店

65 道菜肴 65 令吉

餐饮

纵享 65 道精致菜肴,每人 65 令吉。

了解更多信息 起价
MYR65
套房生活
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

套房生活

客房与套房

收拾好行装,在新加坡中心地带畅享周末悠闲体验。

了解更多信息 起价
SGD688
企业午餐优惠
帕拉玛塔宾乐雅酒店

企业午餐优惠

餐饮

乐享帕拉玛塔宾乐雅酒店 TABLE:30 餐厅午餐。

了解更多信息 起价
AUD29
在 TABLE:30 餐厅就餐,免费泊车
帕拉玛塔宾乐雅酒店

在 TABLE:30 餐厅就餐,免费泊车

餐饮

在 TABLE:30 餐厅享用晚餐,免费泊车。

了解更多信息 免费
泊车
全年餐饮特权
新加坡吉真宾乐雅酒店

全年餐饮特权

餐饮

Spice Brasserie 餐厅餐费账单八五折优惠

了解更多信息 节省
15%
提前预订
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

提前预订

客房与套房

提前 14 天预订,享受最优价格!

了解更多信息 节省
九折
短时入住优惠
墨尔本机场宾乐雅酒店

短时入住优惠

客房与套房

航班转机有数小时空闲? 钟点房价令您尽享休闲舒适。

了解更多信息 起价
70 澳元
星期日早午餐
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

星期日早午餐

餐饮

在 LIME 开放式餐厅尽享早午餐,乐享星期日慵懒午后

了解更多信息 起价
SGD88