{"propertycode":"", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"prsyd":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prmla":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsyp":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prkul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prpen":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prnyt":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prygn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsps":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskt":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"我们仅接受最少七天的预订,对此深表歉意。 请修改您请求的日期,然后再次查看。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsgn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

优惠取消全选
显示 10 - 18 条结果,共 27 条结果
宾乐雅家庭度假
槟城宾乐雅度假村酒店

宾乐雅家庭度假

客房与套房

入住家庭客房,尊贵独享多项特权。

了解更多信息 节省
八折
靠近海滩的入住和就餐体验
槟城宾乐雅度假村酒店

靠近海滩的入住和就餐体验

客房与套房

入住期间独享海边浪漫晚餐。

了解更多信息 免费
早餐、晚餐等更多礼遇
新加坡航空登机牌特权
已选定酒店

新加坡航空登机牌特权

客房与套房

凭新加坡航空公司登机牌享受更多优惠

了解更多信息 免费
早餐
宾乐雅兰花贵宾会所优惠
新加坡吉真宾乐雅酒店

宾乐雅兰花贵宾会所优惠

客房与套房

兰花贵宾会所客房专为商务客人精心打造而成,房内设有宽敞的办公区、高速宽带和互联网连接。 客人还能尊贵独享兰花贵宾会所休闲吧的种种礼遇,以及个性化服务和便利。

了解更多信息 起价
SGD160++
家庭共享
新加坡吉真宾乐雅酒店

家庭共享

客房与套房

酒店将满足您的需求,令您与家人共享天伦之乐,享受无忧无虑的悠闲假期。

了解更多信息 特享
延迟退房、免费早餐及更多
提前预订
新加坡吉真宾乐雅酒店

提前预订

客房与套房

提前预订,享受最优价格! 一切优惠仅在 parkroyalhotels.com

了解更多信息 享受
八折优惠
入住天数越多,享受更多优惠
新加坡吉真宾乐雅酒店

入住天数越多,享受更多优惠

客房与套房

入住酒店,享受最优房价! 一切优惠仅在 parkroyalhotels.com

了解更多信息 享受
八五折优惠
周末休闲
新加坡吉真宾乐雅酒店

周末休闲

客房与套房

将您烦恼置之脑后,尽享周末休闲。

了解更多信息 起价
SGD190++
65 道菜肴 65 令吉
吉隆坡宾乐雅酒店

65 道菜肴 65 令吉

餐饮

纵享 65 道精致菜肴,每人 65 令吉。

了解更多信息 起价
MYR65