{"propertycode":"", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"prsyd":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prmla":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsyp":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prkul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prpen":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prnyt":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prygn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsps":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskt":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"至少需要入住7个房晚。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsgn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

优惠取消全选
显示 1 - 9 条结果,共 46 条结果
已选定酒店

免费早餐 — 宾乐雅逍遥假日

客房与套房

入住宾乐雅酒店及度假村,享用免费早餐,乐享逍遥假日。

了解更多信息 免费
早餐等更多礼遇
Stay Longer for Less
已选定酒店

延长入住,乐享优惠

客房与套房

提前 14 天预订,乐享最优房价八折优惠和丰富多彩的专享礼遇。

了解更多信息 节省
八折
已选定酒店

住宿+免费早餐

客房与套房

纵享美味早餐,开启美好一天。

了解更多信息 免费
早餐
皮克林宾乐雅酒店 2015 新加坡大奖赛图片
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

新加坡大奖赛提前预订优惠

客房与套房

争分夺秒,排位首发,如果您在新加坡大奖赛比赛周期间预订入住我们花园酒店,即可享受酒店最优房价的八五折优惠!

了解更多信息 节省
15%
仰光宾乐雅酒店

兰花贵宾会所特惠

客房与套房

预订兰花贵宾客房,享受八折优惠。

了解更多信息 节省
八折
仰光宾乐雅酒店

水疗放松套餐

客房与套房

即日起至 2016 年 12 月 31 日,入住乐享一小时按摩体验

了解更多信息 免费
一小时按摩
仰光宾乐雅酒店

提前 30 天预订

客房与套房

至少提前 30 天预订,即可享受最优房价的八折优惠。

了解更多信息 节省
八折
仰光宾乐雅酒店

套房优惠

客房与套房

至少预订三晚,享受最优房价八折优惠

了解更多信息 节省
八折
新加坡宾乐雅服务公寓

最优房价优惠

客房与套房

宽敞的高级服务式公寓酒店坐落在繁华热闹的阿拉伯街,是您入住的理想之选。

了解更多信息 最多优惠
九折