{"propertycode":"", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"prsyd":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prmla":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsyp":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prkul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prpen":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prnyt":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prygn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsps":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskt":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"至少需要入住7个房晚。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsgn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

优惠取消全选
显示 19 - 27 条结果,共 51 条结果
贵宾会所甜蜜礼遇
新加坡吉真宾乐雅酒店

贵宾会所甜蜜礼遇

客房与套房

兰花贵宾会所酒廊位于 19 楼,当您预订入住兰花贵宾会所客房或行政套房,即可尊贵独享酒廊的专属服务和特权。

了解更多信息 节省
八折
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

预订引擎翻译

皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

套房生活

客房与套房

收拾好行装,在新加坡中心地带畅享周末悠闲体验。

了解更多信息 起价
SGD698
新加坡吉真宾乐雅酒店

提前预订

客房与套房

提前预订,享受最优价格! 一切优惠仅在 parkroyalhotels.com

了解更多信息 享受
八十五折优惠
皮克林宾乐雅酒店 2015 新加坡大奖赛图片
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

新加坡大奖赛提前预订优惠

客房与套房

争分夺秒,排位首发,如果您在新加坡大奖赛比赛周期间预订入住我们花园酒店,即可享受酒店最优房价的八五折优惠!

了解更多信息 节省
15%
皮克林宾乐雅酒店 2015 新加坡大奖赛图片
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

新加坡大奖赛提前预订优惠

客房与套房

争分夺秒,排位首发,如果您在新加坡大奖赛比赛周期间预订入住我们花园酒店,即可享受酒店最优房价的八五折优惠!

了解更多信息 节省
15%
兰花贵宾会所优惠
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

兰花贵宾会所优惠

客房与套房

预订兰花贵宾会所客房,享受九折优惠。

了解更多信息 节省
九折
新加坡宾乐雅服务公寓

提前预订

客房与套房

提前 21 天预订,享受最优价格!

了解更多信息 节省
15%
新加坡宾乐雅服务公寓

家庭度假套餐

客房与套房

与您的家人共享悠闲度假时光,不仅可免费享用入住期间每日自助早餐,还可免费享用一次迎宾自助晚餐,440 新币*起。

了解更多信息 免费
迎宾晚餐等更多礼遇