{"propertycode":"", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"prsyd":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prmla":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsyp":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prkul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prpen":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prnyt":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prygn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsps":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskt":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"至少需要入住7个房晚。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsgn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

优惠取消全选
显示 19 - 27 条结果,共 44 条结果
免费早餐 — 宾乐雅逍遥假日
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

免费早餐 — 宾乐雅逍遥假日

客房与套房

规划您和孩子的逍遥假日,尽享免费早餐

了解更多信息 免费
成人和小孩早餐
宾乐雅逍遥游
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

宾乐雅逍遥游

客房与套房

入住宾乐雅酒店及度假村,享用免费早餐,乐享逍遥假日。

了解更多信息 包括
早餐,儿童免费“就餐和入住”
娘惹风味之恋
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

娘惹风味之恋

餐饮

Lime’s New Peranakan Kitchen 餐厅是您尽享黑果焖鸡和豆浆焖肉等娘惹风味美食的理想之选

了解更多信息 起价
SGD48
提前预订
滨海宾乐雅酒店

提前预订

客房与套房

提前预订享受最优价格的八五折优惠。

入住天数越多,享受更多优惠
新加坡吉真宾乐雅酒店

入住天数越多,享受更多优惠

客房与套房

通过 parkroyalhotels.com 预订,享受最优房价

了解更多信息 节省
10%
宾乐雅床和早餐
新加坡吉真宾乐雅酒店

宾乐雅床和早餐

客房与套房

即日起至 2015 年 1 月 5 日,预订我们的酒店,就可尽享美味早餐。

了解更多信息 免费
早餐
提前预订
新加坡吉真宾乐雅酒店

提前预订

客房与套房

提前预订,享受最优价格! 一切优惠仅在 parkroyalhotels.com

了解更多信息 享受
八折优惠
新加坡 50 周年华诞
新加坡宾乐雅服务公寓

新加坡 50 周年华诞

客房与套房

庆祝新加坡 50 周年华诞,乐享最优房价五折优惠!

了解更多信息 节省
五折
提前预订
新加坡宾乐雅服务公寓

提前预订

客房与套房

提前 21 天预订,享受最优价格!

了解更多信息 节省
15%