{"propertycode":"", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"prsyd":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prmla":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsyp":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+10","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prkul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prpen":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskul":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prnyt":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prygn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsps":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prskt":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"至少需要入住7个房晚。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1},"prsgn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

优惠取消全选
显示 19 - 27 条结果,共 50 条结果
新加坡吉真宾乐雅酒店

宾乐雅床和早餐

客房与套房

预订入住,乐享 Spice Brasserie 餐厅每日自助早餐。

了解更多信息 包括
早餐
入住天数越多,享受更多优惠
新加坡吉真宾乐雅酒店

入住天数越多,享受更多优惠

客房与套房

至少入住三晚就可享受最优房价的九折优惠,入住期间还有更多酒店礼遇等着您。

了解更多信息 节省
九折
贵宾会所甜蜜礼遇
新加坡吉真宾乐雅酒店

贵宾会所甜蜜礼遇

客房与套房

兰花贵宾会所酒廊位于 19 楼,当您预订入住兰花贵宾会所客房或行政套房,即可尊贵独享酒廊的专属服务和特权。

了解更多信息 节省
八折
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

套房生活

客房与套房

收拾好行装,在新加坡中心地带畅享周末悠闲体验。

了解更多信息 起价
SGD698
新加坡吉真宾乐雅酒店

提前预订

客房与套房

提前预订,享受最优价格! 一切优惠仅在 parkroyalhotels.com

了解更多信息 享受
八十五折优惠
兰花贵宾会所优惠
皮克林宾乐雅酒店,宾乐雅精品酒店

兰花贵宾会所优惠

客房与套房

预订兰花贵宾会所客房,享受九折优惠。

了解更多信息 节省
九折
新加坡宾乐雅服务公寓

提前预订

客房与套房

提前 21 天预订,享受最优价格!

了解更多信息 节省
15%
新加坡宾乐雅服务公寓

家庭度假套餐

客房与套房

与您的家人共享悠闲度假时光,不仅可免费享用入住期间每日自助早餐,还可免费享用一次迎宾自助晚餐,440 新币*起。

了解更多信息 免费
迎宾晚餐等更多礼遇
新加坡宾乐雅服务公寓

宾乐雅床和早餐

客房与套房

礼遇翻番,欢乐加倍 — 享受整夜入住体验,品尝每日自助早餐,290 新币*起。

了解更多信息 起价
SGD290